Vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie pre život

Ponuka kurzov

Kurzy preplácané cez úrad práce
Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úrade práce sociálnych vecí a rodiny majú možnosť nechať si kurz preplatiť úradom práce prostredníctvom projektov RE-PAS, REPAS+ alebo KOMPAS+.
Účastníci kurzu nemusia uhrádzať žiadne poplatky vopred, celý poplatok za účastníka uhradí príslušný úrad práce po ukončení rekvalifikačného kurzu.
V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle 0907 703 931 alebo e-mailom na sapa@slovanet.sk


Aktuálna ponuka kurzov
Rozsah jednej vyučovacej hodiny je 45 minút a všetky kurzy prebiehajú prezenčnou formou.

Jazykové kurzy

Intenzívne jazykové kurzy so všeobecným zameraním zostavené podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.&nb...

Požiadavka na kurz

Potrebné tlačivo požiadavky na rekvalifikáciu (RE-PAS, REPAS+, KOMPAS+) si môžete stiahnuť v PDF formáte.