Sme vzdelávacia spoločnosť, ktorá má na slovenskom trhu viac ako 17 ročnú tradíciu. Primárnu pozornosť venujeme vzdelávaniu a príprave pre trh práce a to realizáciou:

  • rekvalifikačných kurzov,
  • vzdelávacích programov pre rozvoj kľúčových kompetencií,
  • jazykových kurzov,
  • počítačových kurzov.

Náš tím tvorí viac ako 100 akreditovaných garantov a lektorov, vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov s mnohoročnými odbornými a pedagogickými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých.

Snažíme sa porozumieť potrebám našich klientov zadefinovať úroveň ich znalostí a ponúknuť Vám tak vzdelávanie „šité na mieru“. Chceme dosiahnuť trvalé zmeny vo vedomostiach, zručnostiach a postojoch účastníkov vzdelávania a pomocou rozvíjania ľudského potenciálu zvyšovať efektivitu podnikov.