Cieľom kurzu je aby účastníci spoznali správny postup pri spracúvaní čalúnnických materiálov. Budú si vedieť pripraviť a použiť náradie, pomôcky, nástroje a stroje nevyhnutné pre čalúnenie a budú zvládať základy šitia čalúnených vankúšov pre rôzne typy nábytku a vozidiel. (260 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 76 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 184 vyučovacích hodín