Cieľom vzdelávacieho programu je aby účastníci poznali základnú terminológiu pre prácu na technických zariadenia elektrických skupiny C – bez elektrického napätia a prúdu. Účastníci si vedia pripraviť a používať náradie, materiál a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné na montáž súčastí elektronických zariadení. Vedia vykonať montáž súčastí elektronických zariadení podľa pracovných návodov a technickej dokumentácie na samostatnom pracovisku alebo pracovisku zaradenom do montážnej linky. Vedia zvoliť optimálne pracovné postupy pri montáži súčastí elektronických zariadení. (240 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 80 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 160 vyučovacích hodín