Cieľom vzdelávacieho programu je aby účastníci ovládali základnú terminológiu používanú v automobilovom priemysle. Účastníci budú vedieť vykonať manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov. Zvládajú definovať a manipulovať s montážnymi nástrojmi a prípravkami používanými pri výrobe v automobilovom priemysle. (230 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 90 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín