Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili ovládať základnú odbornú terminológiu v strojárskom priemysle. Poznajú montážne stroje a zariadenia používané v strojárskej výrobe. Vedia si pripraviť a použiť náradie, nástroje a materiál používaný v strojárskej výrobe. Dokážu vykonať montážnu operáciu podľa predložených pracovných postupov a technickej dokumentácie. (210 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín