Cieľom kurzu je aby sa účastník naučil ovládať základnú technológiu strojového pletenia. Vie spracovať objednávky a stanoviť ich následnosť na pletacom stroji. Vie si pripraviť a použiť materiál, ktorý je potrebný pri pletení. (210 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín