Kurz je vhodný pre uchádzačov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti pracovníka v poľnohospodárstve. Vzdelávací program je modulovo navrhnutý z dôvodu  rôznorodosti potrieb účastníkov. Každý modul je možné využiť samostatne, prípadne v kombinácií s ostatnými modulmi. (830 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky a skladá sa z nasledujúcich modulov:

  • Rastlinná výroba (120 vyučovacích hodín),
  • Vinohradníctvo (120 vyučovacích hodín),
  • Ovocinárstvo (120 vyučovacích hodín),
  • Zeleninárstvo (120 vyučovacích hodín),
  • Živočíšna výroba (150 vyučovacích hodín),
  • Podnikanie v poľnohospodárstve (50 vyučovacích hodín).

 

  • Teoretická časť: 260 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 420 vyučovacích hodín