Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili rozpoznávať a pracovať s nástrojmi na stroje nevyhnutné pre prácu šičky. Ovládať základné postupy šitia, vedieť pracovať s textilom, kožou a inými materiálmi. Ovládať základy šitia pri čalúnení. (240 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 56 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 184 vyučovacích hodín