Účastníci kurzu sa naučia základom tovaroznalectva, o vlastnostiach manipulovaných materiálov, zásady balenia a obalovej techniky. Získajú znalosti o prepravnom a manipulačnom označovaní a o  prepravných prostriedkoch a mechanizačných zariadeniach, ktoré sú používané v skladovom hospodárstve. Naučia sa rozlišovať základné regálové systémy a konštrukčné riešenia skladov v súvislosti s možnosťami skladovania a aplikáciou manipulačnej techniky. Účastníci sa naučia základné technologické postupy pri skladovaní a na prijme materiálu, technológie používané pri expedícií materiálu a aktuálne predpisy týkajúce sa BOZP a protipožiarnej ochrany, aktuálne predpisy týkajúce sa zásad bezpečnej manipulácie v sklade. (350 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.