Kurz je vhodný pre uchádzačov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti vybraných tvorivých ručných techník a základné znalosti o podnikaní v oblasti tvorivých ručných techník. Vzdelávací program je modulovo navrhnutý z dôvodu  rôznorodosti potrieb účastníkov. Každý modul je možné využiť samostatne, prípadne v kombinácií s ostatnými modulmi. (240 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky a skladá sa z nasledujúcich modulov:

  • Aranžovanie a viazanie kvetov (80 vyučovacích hodín),
  • Tvorba vianočných dekorácií (40 vyučovacích hodín),
  • Zdobenie kraslíc (40 vyučovacích hodín),
  • Vyšívanie (40 vyučovacích hodín),
  • Batikovanie (40 vyučovacích hodín),
  • Ekonomické kalkulácie a cenotvorba (24 vyučovacích hodín).

 

  • Teoretická časť: 86 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 178 vyučovacích hodín