Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na samostatné vedenie účtovníctva. Kurz je určený aj pre absolútnych začiatočníkov, ktorí po jeho absolvovaní zvládnu bežnú problematiku účtovania. Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky a skladá sa z troch modulov:

  • Jednoduché účtovníctvo (60 vyučovacích hodín),
  • Podvojné účtovníctvo (140 vyučovacích hodín),
  • Mzdy a personalistika (40 vyučovacích hodín).

 

Kurz sa skladá z 240 vyučovacích hodín, a z toho obsahuje:

  • Teoretická časť: 140 vyučovacích hodín,
  • Praktická časť: 100 vyučovacích hodín.