Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o verejnú zeleň. Ovláda postupy pri vysádzaní a ošetrovaní rastlín, okrasných drevín a kvetov. Ovláda činnosti súvisiace so zakladaním a starostlivosťou o trávnaté plochy. (210 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín