Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili ovládať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania materiálov, strojového obrábania a základnú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu. Účastníci tak budú poznať základné strojárske technológie a strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve. (240 vyučovacích hodín)

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

  • Teoretická časť: 80 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 160 vyučovacích hodín