Intenzívne jazykové kurzy so všeobecným zameraním zostavené podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

 

Anglický jazyk – všeobecný (240 vyučovacích hodín)

 • Začiatočník – A1
 • Mierne pokročilý – A2
 • Pokročilý – B1

 

Anglický jazyk – obchodný (240 vyučovacích hodín)

 • Začiatočník – A1
 • Mierne pokročilý – A2
 • Pokročilý – B1

 

Anglický jazyk pre opatrovateľky (80 vyučovacích hodín)

 

Anglický jazyk v reštauračných službách (80 vyučovacích hodín)

 

Nemecký jazyk – všeobecný (240 vyučovacích hodín)

 • Začiatočník – A1
 • Mierne pokročilý – A2
 • Pokročilý – B1

 

Nemecký jazyk – obchodný (240 vyučovacích hodín)

 • Začiatočník – A1
 • Mierne pokročilý – A2
 • Pokročilý – B1

 

Nemecký jazyk pre opatrovateľky (80 vyučovacích hodín)

 

Nemecký jazyk v reštauračných službách (80 vyučovacích hodín)

 

Slovenský jazyk pre cudzincov (240 vyučovacích hodín)

 • Začiatočník – A1
 • Mierne pokročilý – A2
 • Pokročilý – B1