Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí si chcú zlepšiť komunikačné zručnosti a jednoduchšie prekonávať komunikačné bariéry. Účastníci sa naučia používať základné techniky asertivity a techniky na riešenie konfliktov, ako efektívne presvedčiť druhých a rozpoznať manipulatívne správanie a vedieť naň reagovať. Budú vedieť používať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v oblasti diplomatického protokolu a spoločenskej etikety a dodržiavať zásady profesionálneho imidžu pri obchodných a spoločenských rokovaniach. Prostredníctvom rozličných techník sa účastníci naučia dosiahnuť uvoľnenie tela a mysle a docielia tak zníženie aktuálnej hladiny stresu a zároveň si osvoja lepšie prekonávať záťažové situácie a stres na pracovisku i v súkromnom živote. (210 vyučovacích hodín)

Kurz sa skladá z nasledujúcich modulov:

  • Základné komunikačné zručnosti (30 vyučovacích hodín),
  • Asertívne správanie (30 vyučovacích hodín),
  • Riadenie konfliktu (30 vyučovacích hodín),
  • Komunikácia a predaj (30 vyučovacích hodín),
  • Spoločenská etiketa (30 vyučovacích hodín),
  • Riadenie stresu (30 vyučovacích hodín),
  • Komunikačné zručnosti pri hľadaní si uplatnenia na trhu práce (30 vyučovacích hodín).