Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí si chcú osvojiť manažérske zručnosti vhodné pre riadiacu prácu na všetkých manažérskych úrovniach a v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia. Cieľom vzdelávacieho kurzu je aby účastníci nadobudli základné vedomosti a zručnosti v oblasti zabezpečovania rozvoja ľudských zdrojov v ktorejkoľvek oblasti pôsobenia a získajú vedomosti a zručnosti ako riešiť konkrétne problémy z perosnalistickej praxe. Účastníci taktiež nadobudnú základné ekonomické vedomosti a zručnosti a získajú stručný prehľad o účtovaní v jednoduchom a podvojnom účtovníctve, nadobudnú návyky vo využívaní marketingových metód a stratégií a získajú komunikačné zručnosti v rámci verbálnej i neverbálnej komunikácie so zákazníkom. Účastníci kurzu sa naučia lepšie prekonávať záťažové situácie a stres na pracovisku a budú vedieť používať základné techniky asertivity a techniky riešenia konfliktov a taktiež si osvoja ako najlepšie motivovať členov tímu pre zvýšenie produktivity a naučia sa ovládať svoj vlastný čas a možnosti ako zlepšiť svoju výkonnosť v práci. (300 vyučovacích hodín)

Kurz sa skladá z nasledujúcich modulov:

  • Manažérske zručnosti (30 vyučovacích hodín),
  • Personálny manažment (30 vyučovacích hodín),
  • Finančný manažment (30 vyučovacích hodín),
  • Marketingový manažment (30 vyučovacích hodín),
  • Obchodné rokovanie a vyjednávanie (30 vyučovacích hodín),
  • Osobnosť manažéra (30 vyučovacích hodín),
  • Budovanie tímu (30 vyučovacích hodín),
  • Manažment času (30 vyučovacích hodín),
  • Psychológia predaja (30 vyučovacích hodín),
  • Jednanie s klientom (30 vyučovacích hodín).