Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí majú záujem o založenie vlastného podnikania. Účastníci získajú základné vedomosti z podnikateľskej praxe, informácie potrebné pre založenie živnosti, oboznámenie sa s formami podnikania a získajú základné vedomosti z legislatívy zameranej na podnikateľskú činnosť. (210 vyučovacích hodín)

Kurz sa skladá z nasledujúcich modulov:

  • Základy podnikania (30 vyučovacích hodín),
  • Právne aspekty podnikania (30 vyučovacích hodín),
  • Ekonomické aspekty podnikania (30 vyučovacích hodín),
  • Komunikačné zručnosti (30 vyučovacích hodín),
  • Manažment v podnikaní (30 vyučovacích hodín),
  • Marketing v podnikaní (30 vyučovacích hodín),
  • Tvorba podnikateľského plánu (30 vyučovacích hodín).