Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili definovať základné  pojmy projektového manažmentu, naučili sa plánovať a vypracovávať projekt. Následne riadiť jeho realizáciu a vedieť ho organizovať a koordinovať a v neposlednom rade vytvárať podmienky pre jeho úspešné dokončenie. (100 vyučovacích hodín)