Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov pracovať s počítačom, jeho programovom vybavení, hygiene pri práci s počítačom, vedomosti o autorských právach pri používaní programov a vedomosti o ochrane údajov. Účastníci získajú základné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti s prácou s operačným systémom Windows, a prácou so súbormi. Získajú potrebné znalosti na prácu v programe na spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, databázový systém a elektronická prezentácia. Účastníci sa taktiež naučia prezerať internetové stránky, vyhľadávať a získavať informácie, odosielať a prijímať elektronickú poštu. (210 vyučovacích hodín)

Vzdelávací program je modulovo navrhnutý z dôvodu rôznorodosti potrieb účastníkov a skladá z nasledujúcich modulov:

  • Základy informačných technológií (24 vyučovacích hodín),
  • Používanie počítača a správa súborov (32 vyučovacích hodín),
  • Spracovanie textu (32 vyučovacích hodín),
  • Tabuľkový kalkulátor (40 vyučovacích hodín),
  • Databázový systém (24 vyučovacích hodín),
  • Elektronická prezentácia (32 vyučovacích hodín),
  • Informácie a komunikácie (40 vyučovacích hodín).