Jazykové kurzy

Cieľom jazykových kurzov je naučiť
účastníkov znalostiam z:
OBCHODNEJ ANGLIČTINY
OBCHODNEJ NEMČINY 

Trvanie každého kurzu EN/GE = 200 hodín

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do jazykového kurzu cez projekt KOMPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené. KOMPAS
  • Naše jazykové kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajúa riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné materiály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu.
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa  vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky,zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miestoa konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade , že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

Názov

Obchodná ANGLIČTINA – 200 hod.

Cieľ

Naučiť účastníkov kurzu znalostiam z obchodnej angličtiny a technikám obchodu v anglicky hovoriacich krajinách

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať nové vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku a pre tých, ktorí sa chcú v ňom zdokonaliť.

Obsah kurzu

Anglická obchodná konverzácia
Obchodná korešpondencia
Spoločenské a pracovné témy
Simulované pracovné a obchodné situácie
Konverzačné cvičenia
Diskusie na odborné témy
Telefonické rozhovory

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú aspoň základné znalosti z anglického jazyka (A1).
Bez obmedzenia vzdelania.

Rozsah

200  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 20 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti jazykového vzdelávania.

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Obchodná angličtina“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

 

Názov

Obchodná NEMČINA – 200 hod.

Cieľ

Naučiť účastníkov kurzu znalostiam z obchodnej nemčiny a technikám obchodu v nemecky hovoriacich krajinách

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať nové vedomosti a zručnosti v nemeckom jazyku a pre tých, ktorí sa chcú v ňom zdokonaliť.

Obsah kurzu

Nemecká obchodná konverzácia
Obchodná korešpondencia
Spoločenské a pracovné témy
Simulované pracovné a obchodné situácie
Konverzačné cvičenia
Diskusie na odborné témy
Telefonické rozhovory

KOMPAS

Možnosť preplatenia kompetenčného kurzu úradom práce cez projekt KOMPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom, ktorí majú aspoň základné znalosti z nemeckého jazyka (A1).
Bez obmedzenia vzdelania.

Rozsah

200  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 20 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti jazykového vzdelávania.

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Obchodná nemčina“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy