Murár

Cieľom vzdelávacieho programu je aby uchádzači ovládali zásady BOZP súvisiace s murárskymi prácami. Vedeli sa orientovať v projektovej dokumentácií a ovládali základnú odbornú terminológiu. Uchádzači spoznajú rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob použitia. Naučia sa pripraviť si a použiť pracovné prostriedky. Budú ovládať základné technológie murárskej práce, vedieť zhotoviť maltu, betónovú zmes zo suchých zmesí a vyrobiť betónovú zmes aj mokrým spôsobom. Uchádzači spoznajú zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, priečok, stĺpov, pilierov, komínov a klenieb a taktiež  sa naučia osádzať okenné a drevené rámy. Vedia definovať zásady kontroly kvality stavebných prác, zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu. (500 vyučovacích hodín)

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).
 

 

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu murára.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom murár, alebo sa zamestnať ako murár.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú vedieť orientovať v projektovej dokumentácii, ovládať odbornú terminológiu používanú v stavebnej praxi, poznať rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob ich použitia, pripraviť a použiť pracovné prostriedky potrebné pre murárske práce, ovládať základné technológie murárskych prác, vrátane technológie betónovania, zhotoviť maltu a betónovú zmes zo suchých zmesí a vyrobiť betónovú zmes mokrým spôsobom, poznať zásady zhotovenia murovaných konštrukcií nosných múrov, priečok, stĺpov, pilierov, komínov a klenieb, osádzať okenné a dverné rámy, ako aj definovať zásady kontroly kvality stavebných prác, zásady ochrany životného prostredia a likvidácie stavebného odpadu pri vykonávaní murárskych prác.

Obsah kurzu

–        Úvod do stavebníctva
–        Materiály
–        Stavebné konštrukcie
–        Technológia
–        Praktické cvičenia

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú so stavebnými prácami praktické skúsenosti

Rozsah

500  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 50 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti murárskych prác

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Murár“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 150 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 350 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy