Pletiar – pletiarka

Cieľom kurzu je aby sa účastník naučil ovládať základnú technológiu strojového pletenia. Vie spracovať objednávky a stanoviť ich následnosť na pletacom stroji. Vie si pripraviť a použiť materiál, ktorý je potrebný pri pletení. (210 vyučovacích hodín)

 

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).
  

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatnú pletiarsku prácu.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník, alebo sa zamestnať ako pletiar – pletiarka.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základnú technológiu strojového pletenia. Absolventi kurzu vedia spracovať objednávky a stanoviť ich následnosť na pletacom stroji, vedia si pripraviť a použiť materiál potrebný pri pletení. Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú s pletiarskou prácou praktické skúsenosti.
Je vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú s pletiarskou prácou praktické skúsenosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku pletenia:
– Náuka o materiáloch
– Náuka o strojoch a zariadeniach
– Pletenie
– Kontrola kvality

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

210  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 21 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti pletenia

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Pletiar – pletiarka“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná výlučne na pletacích strojoch, čím získate množstvo praktických zručností, od prvého dňa Vám zdarma zapožičiame pletacie stroje
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy