Tvorivé ručné techniky

Kurz je vhodný pre uchádzačov so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti vybraných tvorivých ručných techník a základné znalosti o podnikaní v oblasti tvorivých ručných techník. 
KOMPLETNÝ KURZ: 264 hodín 
Modul 1 – Aranžovanie a viazanie kvetov – 80 v.h. 
Modul 2 – Tvorba vianočných dekorácií – 40  v.h. 
Modul 3 – Zdobenie kraslíc – 40 v.h. 
Modul 4 – Vyšívanie – 40  v.h. 
Modul 5 – Ekonomické kalkulácie a cenotvorba – 24  v.h. 
Modul 6 – Batikovanie – 40 v.h. (vyučovacích hodín) 
Moduly je možné využiť samostatne.

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné materiály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.

  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.

  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

Moduly

Môžete si vybrať len tie moduly, ktoré potrebujete alebo budete potrebovať k výkonu svojej odbornej činnosti. Na druhej strane absolvovaním všetkých 6 modulov si osvojíte množstvo tvorivých ručných techník

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatnú prácu s vybranými ručnými technikami.

V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom podnikania napr. aranžovanie kvetín, výroba rôznych umeleckých predmetov,  alebo sa zamestnať ako aranžér/ ka, či dekoratér/ka.

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

 

264 hodín
–       intenzívna výučba v rozsahu 27 dní

Miesto kurzu

Celá SR
–        informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori s dlhoročnými praktickými skúsenosťami

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Tvorivé ručné techniky“
–       osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–       Celá výučba je realizovaná od prvého dňa veľmi prakticky, zdarma Vám poskytneme všetok potrebný materiál k výučbe, ako aj zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

 

 

Modul 1

Aranžovanie a viazanie kvetov

Rozsah

80 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 8 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa  chcú naučiť techniky aranžovania a viazania kvetov, poznať rastlinné materiály používané pri viazaní a aranžovaní kvetov, naučiť sa úpravu kvetín do vázy, techniky viazania vencov a girlánd a ďalšie moderné techniky využiteľné v aranžérskej práci.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný výlučne na praktický  nácvik aranžovania a viazania kvetov:
·       Úvod do aranžovania a viazania kvetov
·       Estetika pri aranžovaní a viazaní kvetov
·       Náradie, aranžérsky a viazačský materiál
·       Techniky aranžérskych a viazačských prác
·       Vytváranie vlastných aranžérskych a viazačských kompozícií

Modul 2

Tvorba vianočných dekorácií

Rozsah

40 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 4 dni

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú naučiť vyrábať vianočné dekorácie vhodné od Adventu až do Vianoc, zhotoviť napr. adventný veniec, esteticky zabaliť darček, vyzdobiť vianočný stôl a pod.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku výroby vianočných dekorácií:
–        História vianočných sviatkov
–        Výzdoba interiéru
–        Výzdoba oblokov
–        Adventné vence, vianočný stromček
–        Ozdoby na zavesenie, balenie darčekov
–        Vianočné prestieranie
–        Vytváranie vlastných aranžérskych a viazačských kompozícií

 

Modul 3

Zdobenie kraslíc

Rozsah

40 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 4 pracovných dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí sa chcú naučiť  zdobiť kraslice rôznymi technikami, poznať potrebné náradie a pomôcky potrebné pre zdobenie kraslíc, ovládať techniky zdobenia kraslíc z jednotlivých regiónov Slovenska, vedieť použiť ornamentálne vzory pri výzdobe kraslíc a pod.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný výlučne na praktický  nácvik zdobenia kraslíc:
–        História a vývoj zdobenia kraslíc
–        Materiál a pomôcky pri zdobení kraslíc
–        Jednofarebné ozdobné techniky
–        Viacfarebné ornamentálne výzdoby kraslíc
–        Vytváranie vlastných realizácií zdobenia kraslíc

 

Modul 4

Vyšívanie

Rozsah

40 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 4 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú poznať rôzne techniky a vzory vyšívania.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný výlučne na praktický  nácvik vyšívania:
–        Úvod k textilnej technike vyšívania
–        Materiál, nástroje, pracovné pomôcky pre vyšívanie
–        Vyšívanie
–        Vytváranie vlastných výšiviek

 

Modul 5

Ekonomické kalkulácie a cenotvorba

Rozsah

24 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 2 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať vedomosti z legislatívnych predpisov pre založenie a vedenie podnikateľského subjektu, získať základné informácie z kalkulácie a tvorby cien v podnikaní a naučiť sa spracovať podnikateľský zámer.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný na prípravu na samostatnú podnikateľskú činnosť:
–        Úvod do podnikania
–        Marketing predaja
–        Ekonomické aspekty predaja
–        Psychologické aspekty predaja
–        Návrh podnikateľského zámeru

 

Modul 6

Batikovanie

Rozsah

40 hodín – intenzívna výučba v rozsahu 4 dní

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú poznať históriu batikovania,  osvojiť si  technologický postup batikovania a ovládať rôzne vzory pre batikovanie.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný výlučne na praktický  nácvik batikovania:
–        Úvod k batikovaniu
–        Materiál, nástroje, pracovné pomôcky pre batikovanie
–        Batikovanie
–        Vytváranie vlastných batík

 

Ďalšie kurzy