Čalúnnik

Cieľom kurzu je aby účastníci spoznali správny postup pri spracúvaní čalúnnických materiálov. Budú si vedieť pripraviť a použiť náradie, pomôcky, nástroje a stroje nevyhnutné pre čalúnenie a budú zvládať základy šitia čalúnených vankúšov pre rôzne typy nábytku a vozidiel. (260 vyučovacích hodín)

 

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

 

 

Cieľ

Kurz vás pripraví na samostatnú čalúnnickú prácu.
V prípade záujmu môžete ihneď po ukončení kurzu pracovať ako živnostník s predmetom čalúnenie, alebo sa zamestnať ako čalúnnik.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti čalúnnickej výroby.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je zameraný hlavne na praktickú stránku čalúnenia.
·       Náuka o materiáloch
·       Nástroje, stroje a zariadenia
·       Technológia
·       Čalúnenie
·       Čalúnenie v dopravných prostriedkoch
·       Kontrola kvality

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania
–        vhodný aj pre začiatočníkov, ktorí nemajú s čalúnením praktické skúsenosti

Rozsah

260  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 26 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaní a skúsení lektori z oblasti čalúnenia

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Čalúnnik“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba je realizovaná výlučne priamo v čalúnnických prevádzkach, čím získate množstvo praktických zručností
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 76 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 184 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy