Montážny pracovník v strojárskej výrobe

Cieľom kurzu je aby sa účastníci naučili ovládať základnú odbornú terminológiu v strojárskom priemysle. Poznajú montážne stroje a zariadenia používané v strojárskej výrobe. Vedia si pripraviť a použiť náradie, nástroje a materiál používaný v strojárskej výrobe. Dokážu vykonať montážnu operáciu podľa predložených pracovných postupov a technickej dokumentácie. (210 vyučovacích hodín)

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

 

 

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu v strojárskych firmách.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základnú odbornú terminológiu v strojárskom priemysle, poznať montážne stroje a zariadenia používané v strojárskej výrobe, poznať náradie, nástroje a materiál používaný v strojárskej výrobe, vykonávať montážne operácie podľa predložených pracovných postupov a technickej dokumentácie.

Obsah kurzu

–        Úvod do strojárskej výroby
–        Montážne stroje a zariadenia v strojárskej výrobe
–        Obsluha a monitorovanie priemyselných strojov a zariadení v strojárskej výrobe
–        Náradie, nástroje v strojárskej výrobe
–        Materiál v strojárskej výrobe
–        Spoje v strojárskej výrobe
–        Meradlá v strojárskej výrobe
–        Montážne operácie podľa technickej dokumentácie v strojárskej výrobe
–        Jednoduché dopravné a manipulačné zariadenia v strojárskej výrobe

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

210  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 21 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaný lektor s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti strojárskej výroby

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Montážny pracovník v strojárskej výrobe“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností, od prvého dňa sa máte možnosť vzdelávať priamo na montážnych linkách  v strojárskej firme
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 70 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy