Montážny pracovník v automobilovom priemysle

Cieľom vzdelávacieho programu je aby účastníci ovládali základnú terminológiu používanú v automobilovom priemysle. Účastníci budú vedieť vykonať manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov. Zvládajú definovať a manipulovať s montážnymi nástrojmi a prípravkami používanými pri výrobe v automobilovom priemysle. (230 vyučovacích hodín)

  • V prípade, že ste nezamestnaný a ste evidovaný na úrade práce, môžete požiadať úrad práce o zaradenie do kurzu cez projekt REPAS a kurzovné Vám môže byť v plnej výške preplatené REPAS
  • Naše kurzy sú realizované modernými metódami výučby, simulačnými hrami, tréningami, kde účastníci zažívajú a riešia konkrétne problémy z osobného či pracovného života.
  • Kurzy sa konajú po celom Slovensku, v učebniach vybavených modernou didaktickou technikou. Zdarma obdržíte učebné matieriály, knihy, písacie potreby a zošity.
  • Úspešní absolventi obdržia na záver Osvedčenie o absolvovaní kurzu
  • Skupiny účastníkov nie sú veľké, lektori sa vám tak môžu venovať aj individuálne. Individuálny prístup lektora zabezpečí maximálnu efektivitu výučby a vašu spokojnosť.
  • V prípade, že si vyberiete kurz z aktuálnej ponuky, zaradíme vás do najskoršieho termínu. Presná cena kurzu vám bude vypočítaná na základe špecifikácií objednávateľa. Termín, čas a miesto konania kurzu vám oznámime najskôr, ako to len bude možné.
  • V prípade, že máte záujem o kurz, ktorý nie je v našej ponuke, vieme vám ponúknuť kurz na mieru tak, aby vyhovoval vašim predstavám (obsah, termín, čas, miesto konania).

 

 

Cieľ

Kurz vás pripraví na prácu v automobilovom priemysle.

Cieľová skupina

Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú ovládať základnú terminológiu používanú v automobilovom priemysle, chcú sa naučiť vykonávať manuálne operácie na montážnej linke podľa pracovných návodov,  definovať a manipulovať s montážnymi nástrojmi a prípravkami používanými pri výrobe v automobilovom priemysle, čítať technickú dokumentáciu, schémy a návody používané pri výrobe v automobilovom priemysle.

Obsah kurzu

Úvod do automobilového priemyslu. Montážne nástroje a prípravky používané pri výrobe v automobilovom priemysle:
–   Materiály používané v automobilovom priemysle
–   Spoje používané pri výrobe v automobilovom priemysle
–   Meradlá a systém riadenia kvality pri výrobe v automobilovom priemysle
–   Montážne operácie pri výrobe v automobilovom priemysle podľa technickej dokumentácie
–   Dopravné a manipulačné zariadenia pri výrobe v automobilovom priemysle
–   Automobilové technológie

Akreditácia

Ministerstvo školstva SR

REPAS

Možnosť preplatenia kurzu úradom práce cez projekt REPAS

Vstupné vzdelanie

Kurz je určený záujemcom s akýmkoľvek stupňom vzdelania

Rozsah

230  hodín – intenzívna výučba v rozsahu 23 dní

Miesto kurzu

Celá SR – informujte sa tel. alebo mailom, kde sa otvára najbližší kurz

Lektori

Kvalifikovaný lektor s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti automobilovej výroby

Certifikát

Úspešní absolventi kurzu obdržia Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu „Montážny pracovník v automobilovom priemysle“
–        osvedčenie je platné v celej EÚ

Informácie o priebehu kurzu

–        Celá výučba sa zameriava hlavne na získanie praktických zručností, od prvého dňa sa máte možnosť vzdelávať priamo na montážnych linkách  v niektorej z automobilových firiem
–        Zdarma obdržíte učebné materiály, zošity a písacie potreby

Kontakt

+421 907 703 931, info@sapa-education.sk

Ďalšie kurzy

Zloženie kurzu

  • Teoretická časť: 90 vyučovacích hodín
  • Praktická časť: 140 vyučovacích hodín

Ďalšie kurzy