REPAS/KOMPAS

REPAS

Ako získať kurz hradený cez projekt REPAS?

Vyberte si rekvalifikačný kurz, ktorý vás zaujal.

ÚČTOVNÍCKE KURZY   I    ODBORNÉ KURZY

Kontaktuje nás, poradíme vám ako postupovať a všetky písomnosti vybavíme za vás. V prípade, že si chcete formuláre vypísať sami, radi vám pri vypĺňaní pomôžeme. Ak nemáte doma tlačiareň, pošleme Vám tlačivá poštou.

Ako postupovať?
a/ Vytlačte si  a vypíšte 2 formuláre:
Požiadavka na rekvalifikáciu (REPAS)-časť A
– Vyhlásenie o neprevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti alebo Vyhlásenie o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti. Kompletné tlačivá

b/ Obe tlačivá vyplnené a podpísané nám zašlite poštou na našu adresu: S A P A, s.r.o., Záhradná 2B, 921 01 Piešťany, alebo nám ich osobne prineste.
c/ Vašu požiadavku skompletizujeme a následne ju odovzdáte spolu s prílohami od našej vzdelávacej inštitúcie na úrade práce najmenej 14 dní pred zahájením kurzu.
d/ Príslušný úrad práce posúdi vašu požiadavku. Po jej schválení podpíšete na úrade práce dohodu o vzdelávaní a nastúpite na kurz.

Pokiaľ máte otázku, neváhajte nás kontaktovať na: 0907 703 931 alebo online formulárom – online prihláška

Všetky informácie z úradu práce nájdete tu: ÚPSVR – REPAS

KOMPAS

Ako získať kurz hradený cez projekt KOMPAS?
Vyberte si kompetenčný kurz, ktorý vás zaujal.

SOFT SKILLS  I   POČÍTAČOVÉ KURZY  I  JAZYKOVÉ KURZY

Kontaktuje nás, poradíme vám ako postupovať a všetky písomnosti vybavíme za vás info@sapa-education.sk
V prípade, že si chcete formuláre vypísať sami, radi vám pri vypĺňaní pomôžeme. Ak nemáte doma tlačiareň, pošleme Vám tlačivá poštou.

 Ako postupovať?
a/ Vytlačte si  a vypíšte 2 formuláre:
Požiadavka na kompetenčný kurz (KOMPAS+) časť A
– Vyhlásenie o neprevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti  alebo Vyhlásenie o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti. Kompletné tlačivo
b/ Obe tlačivá vyplnené a podpísané nám zašlite poštou na našu adresu: S A P A, s.r.o., Záhradná 2B, 921 01 Piešťany, alebo nám ich osobne prineste.
c/ Vašu požiadavku skompletizujeme a následne ju odovzdáte spolu s prílohami od našej vzdelávacej inštitúcie na úrade práce najmenej 14 dní pred zahájením kurzu.
d/ Príslušný úrad práce posúdi vašu požiadavku. Po jej schválení podpíšete na úrade práce dohodu o vzdelávaní a nastúpite na kurz.

Pokiaľ máte otázku, neváhajte nás kontaktovať na: 0907 703 931 alebo online formulárom – online prihláška. Všetky informácie z úradu práce nájdete tu: klik na stránku ÚPSVR – KOMPAS

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Na kurz sa môžete prihlásiť nasledovnými spôsobmi:

  • osobne v našej kancelárii na adrese – S A P A, s.r.o., Záhradná 2B, 921 01 Piešťany
  • telefonicky na č.tel.: +421 907 703 931, +421 905 365 900
  • online prihláškou – online prihláška

Ihneď po skontaktovaní vám oznámime aktuálne miesto, termín a cenu kurzu